ทะเบียนสวยจะเลือกซื้ออย่างไร หลายคนมีข้อสงสัยเรามีหลักการเลือกแบบง่ายๆมาแนะนำคุณป้า

แนะนำเคล็ดลับการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้ท่านนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวท่านเยอะแยะที่สุดเราเองครับมีเคล็ดลับ+เรียงความเพียบที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นเรียงความ ตัวอักษรทะเบียนที่สมควรออกห่าง ปกติตัวอักษรทะเบียนที่สมควรออกห่างมีต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีแนวทางคิดเลขตัวอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการกระนี้ครับผม
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าหมวดหมู่พยัญชนะ 2 ตัวข้างหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง

2. ตอนหลังเมื่อได้มวลรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์

ควรสับหลีกหมวดหมู่ตัวอักษรพยัญชนะโชคร้ายและคณิตโชคร้าย ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและคณิตโชคร้ายไม่ได้ ไม่สมควรให้คณิตโชคร้ายวันเกิดเป็นคณิตตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขกระนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้ท่าน ระดับดีเยอะแยะ หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  คณิตมวลรวมที่ให้คุณป้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวอักษรโชคร้ายที่สมควรออกห่างตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันตะวัน คณิต 6 พยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันรัชนีกร  คณิต 1 ตัวอักษร ( อ )

เกิดวันอังคาร คณิต 2 ตัวอักษรพยัญชนะ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธเวลากลางวัน คณิต 3 พยัญชนะ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน คณิต 5 ตัวอักษรพยัญชนะ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส คณิต 7 พยัญชนะ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันวันศุกร์ คณิต 8 พยัญชนะ ( ย ร ล ว )

เกิด วันดาวเสาร์ คณิต 4 พยัญชนะ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนคณิตสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนตัวอักษรพยัญชนะ ศ=7, ศ=7 ได้มวลรวม หมวดหมู่ตัวอักษรพยัญชนะ หมายถึง 7 + 7 = 14 และมวลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ด้วยเหตุที่แลเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างคำกับเครื่องแสดงในภาษาคณิตศาสตร์ 42  หมายถึงมวลรวมที่ให้ท่านระดับดีเยอะแยะ เป็นต้น เพราะว่าเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเทียบเคียงไปด้วย เช่นเกิดวันตะวัน ก็ไม่สมควรมีคณิต 6 และพยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันตะวันเป็นต้น เนื่องจากมีตัวอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็หมายถึง แนวทางคิดเลขมวลรวมของคณิตทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญเยอะแยะเพื่อคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่ามวลรวมเท่าใดอาจได้อาจเสีย ในวันนี้เราเองครับมีแนวทางคิดเลขมวลรวมมาให้ท่านดู

วิธีการคิดเลขมวลรวมของทะเบียนสวย

แปลงค่าหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวข้างหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรนั้นเปลี่ยนแปลงค่าได้กระนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าเท่ากับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าเท่ากับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าเท่ากับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าเท่ากับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าเท่ากับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าเท่ากับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าเท่ากับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าเท่ากับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าเท่ากับ  9

หลังจากได้มวลรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ เพราะว่าแบ่งปันกลุ่มคณิตศาสตร์ กระนี้

– คณิตมวลรวมดีเยอะแยะ เป็นต้นว่า 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบประสิทธิผลสูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า ธัญ รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– คณิตมวลรวมดีมัชฌิม เป็นต้นว่า 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีมัชฌิม เหนื่อยเหน็ดหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบประสิทธิผล ถ้ามีความพยายาม

– คณิตมวลรวมไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง เป็นต้นว่า 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องจากเหนื่อยเหน็ดเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอปัญหากินโต๊ะกระตุ้น งานการ การเงิน ความรัก โอกาสเกิดคว่ำสูง สมควรเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/